InstaForex

Tyas Mirasih

Sexy indonesia Artist Tyas Mirasih profile
Full Name : Mirasih Tyas Endah
Nick Name : Tyas
Birth day :8 April 1987
Birth Place : Jakarta
Job : actress, model
Farther name : Surman Widiatmo
Mother Name : Hedy Elias

0 komentar: